❤♡❤With YOU❤♡❤

✿بگو تَمآمــِ تُــ❤ـو مآلــِ مَنــ❤ــ اَستــ...בِلَمــ مےخوآهَـב حِسآבَتــ کـُنَمــ بہ خـُوבَمــ✿

Ticker id: PBUj

جــیـــگــولــے و فـِـســقــِـلـــے

date: 92/07/29time : 19 by : ܓ✿رُز فیــــروزه ایـہ عـِشقَـ❤ـمـــܓ✿|


انتـــظارتـــــــ چه زیـبــاست
وقتی که لبِ جاده ی دل تنگی ایستاده ام و
تو با شاخه گلی از بهانه های عاشقانه می آیی ...

http://s5.picofile.com/file/8126143676/Favim_com_17898_1_.jpg

آقاهیم شب میــــاد خونه مــــــــــــــون

من از الان آرایش کردم و لاک این رنگی(click)زدم و منتظر مـــرد مهربونم هستم 

دلم میخواد وقتی دیدمش مثل اون عکس بالا بپرم تو بغلشـــــ

امتحانام سوم تموم شد ولی هفته ی بعد واسه کلاس زبانم آزمون دارم 

نظرای خوشگلتونو خوندم ولی تایید نکردم بعد از آزمونم تاییدشون میکنم وبه همتون سرمیزنم

پست پایینی رو آقاهـــــــــی نوشته بود،خیلی خوشم اومد ازش

date: 93/04/05time : 18 by : ܓ✿رُز فیــــروزه ایـہ عـِشقَـ❤ـمـــܓ✿|


•°°•°°•°°•
خوشبختــــــے
یعـنــــے: من+تو♥
مـــن،تـــو،پــــارکــــ♥
مـــن،تـــو،بـَستـَنـــــے♥
مــــن،تـــو،دنبال بـــازے♥
مـــن،تـــو،رقــــص♥
مـــن،تـــو،بوساے یهــویـــے♥
مـــن،تـــو،زیرچشمـــے نگاه کـــردنا♥
مـــن،تـــو،قربــون صدقــه رفتـــنا♥
مـــن،تـــو،حســودے کردنـــا♥
مـــن،تـــو،اخـــم کردنـــا♥
مـــن،تـــو،بـــغــل♥
مـــن،تـــو،دیــوونـه بازے♥
مـــن،تـــو،لــوس بازے♥
مـــن،تـــو،دستامــون توے دســت هــم♥
مـــن،تـــو،دعـــوا♥
مـــن،تـــو،قــَهـــر♥
مـــن،تـــو،آشتــی♥

خوشبختــــــــــــے یعــنــــے:
 ♥ مــــ♡ــــن،تـــــ♡ــــورو دارم ♥

date: 93/04/02time : 16 by : ܓ✿رُز فیــــروزه ایـہ عـِشقَـ❤ـمـــܓ✿|


بــیـــســتــــــ و בومــیـــنـــــ  مــاهـگـردمـون مــبـــارکــــ

همیشه ماهگردامونو من یه شب زود تر تبریک میگم

به آقاهیم میگم تو یادت نمیمونه،اونم میگه یادمه ولی میخوام دقیقا همون روزش بگم

آقاهی این ماهگردمونو سه روز جلوتر (بیست و هفتم) تبریک گفت که ثابت کنه یادشه

امتحانام سوم تموم میشه و من راحت میشم ...

date: 93/03/29time : 18 by : ܓ✿رُز فیــــروزه ایـہ عـِشقَـ❤ـمـــܓ✿|


لَمســِ تَنــِ تُــ❤ـو شَهوَتــ اَستــ و گنآه...

حَتے اگر خُدآ عَقدِمآלּ رآ ببَنـــدَב!!!

בآغے  لَبتـــ جَهنَمـــِ مَنــ❤ــ اَستـــ...

حَتے اگر فرشتِگآלּ سُروבِ نیکبَختے بخوآننـــد!!!

هَمــــ آغوشے بآ تُــ❤ـو،هَمــــ خوآبگے چرکــ آلوבیستــــ...

حَتے اگر خآنہ ے خُدآ خوآبگآهمآלּ بآشــَد!!!

فرزَنــدمآלּ حَرآمـــ نُطفہ تَرینـــ کوבَکــِ زَمینـــ اَستــــ...

حَتے اگر تُــ❤ـو روحُـــ القُدُســـ بآشے وَ مَنــ❤ــ مَریمــــ!!!

حَتے اگر هزآر سآلـــ عآشقـــِ تُــ❤ـو بآشَمــــ...

یکــ بوســہ وحَتے یکــ نِگآه حرآمَمــــ بــآב!!!
.
.
.
اگـر تُــ❤ـو عآشقَمـــــ نَبآشے ...!!!!

http://s5.picofile.com/file/8126143726/Favim_com_22189.jpg

مـنـــ وقت امتحانا آقاهیمو دق میدم از بس میگه پاشو برو درس بخون ولی منـــ گوش نمیدم

امیدوارم تو تیر ماه آقاهیمو ببینم چون اگه نبینمش تا یه ماه بعدش دیدار غیرممکنه

تو تعطیلات عید هرروز حداقل یه بار آقاهیم بغلم میکرد(بعضی روزا از یه بار بیشتر میشد)

بعضی اوقاتم میگرفت منو انقد محکم فشارم میداد که گوشم زوق زوق میکرد

از 14 فرودینه که دلم واسه آغوشش لک زده

دیشب آقاهیم انقدر واسم جک فرستاد داشتم منفجرمیشدم از خنده

date: 93/03/25time : 12 by : ܓ✿رُز فیــــروزه ایـہ عـِشقَـ❤ـمـــܓ✿| |


تـــــــو بـــرای مـنـــــ خـــودِ غـــرورمــیـــــــ

مـــنـــــ غــــرورمـــو رهـــا نـمـیکـنـمــــ

#8158 فکر میکردم وقتی ببینمش دلتنگیم کمتر میشه،ولی بیشتر شد

پنجشنبه عصری آقاهیمو دیدم(خیلی کوتاه)

خــدا میدونه که امروز چقدر قربون صدقش رفتم وقتی این عکسشو برام فرستاد (click)

عـاشـقــتـــر میشم وقتی لباس سفید میپوشه

date: 93/03/17time : 20 by : ܓ✿رُز فیــــروزه ایـہ عـِشقَـ❤ـمـــܓ✿|


 به اندازه ی وسعت این سکوت عاشقانه که بین ما برپاست دوستت دارمـــ

http://s1.picofile.com/file/7882364622/we_by_.jpg

عـشـقـــ یعنی مـَردِ مهربون من که تو حرم امام رضا(ع) واسه منـــ و عـشقـمـونـــ دعا میکنه

عـشـقـــ یعنی مَنــــ که اصلا قهر کردن بلد نیستم

date: 93/03/12time : 17 by : ܓ✿رُز فیــــروزه ایـہ عـِشقَـ❤ـمـــܓ✿|


مَنـــ❤ـــ و تُــــ❤ــو...

هَـمآלּ آבَمــ وَ حَــوآے مُدرنیمـــ کہ...

בِلمآלּ مےخوآهَد شَریکــ شَویمــ

بآهَمــ בَرخُــورבَלּ  یکــ سیـبــــ!

حَتے اگــَر رآنــدِه شَویمـــ اَز اینجـآ...

http://s5.picofile.com/file/8123484618/adorable_couple_cute_grafitti_happiness_happy_Favim_com_64948.jpg

ادامه مطلب درباره ی خودمونه و رمزش به دوستــــــامــون تعلق میگیره 

بعـــــــــــــدا نوشتــــــــــــ توســطـِ رُز فیــــروزه ایـہ :

بدلیل مسائل امنیتی نظرای بعضیاتونو نمیتونم تاییدکنم ولی همه رو خوندم و تو وبتون جواب دادم


نجواي عاشقونه
date: 93/03/11time : 12 by : ܓ✿رُز فیــــروزه ایـہ عـِشقَـ❤ـمـــܓ✿| |


یَعــنے مےشَـوَב روزے برسَد کہ،بیــآیــے مَرآ בَر آغـــوشــــ بگیـــرے

بخــوآهـَـمــ اَز تُـــو گــِلـــہ کُنــَمــــ ،تُـــو بگـــویـے هیــــــســــــ...

هـَمـہ ے کـآبـوسهآ تـَـمــآمــ شـُد

http://s2.picofile.com/file/7882363010/you_can_come_and_sing_to_me_by_indiechild19_d2m6vzv.jpg

پنج شنبه عصری استخر بودم وقتی برگشتم آقاهیم خونه مون بود

آقاهی کلی آهنگای قشنگ وعاشقونه میذاشت واسم وخودشم باهاشون میخوند

دیروز آقاهیم رفت تو اتاقم و وقتی برگشت دیدم اخم کرده و بهم گفت مگه نگفتم اون عکستو

    وقتی یه مردی میاد خونه تون از رو میزت بردار؟هیچی دیگه منم رفتم برش داشتم

من فدای این آقای غیرتیم بشم

به امید روزی که همه ی کابوسهای منــــ و آقاهیمـــ تموم بشه

date: 93/03/03time : 12 by : ܓ✿رُز فیــــروزه ایـہ عـِشقَـ❤ـمـــܓ✿| |


عــــشـــق

رقصیـــدن بــه ســاز کســی نـیـسـت!

یـــــــک رقــــــص دو نـفــــره اسـت

گــاهـی گـامـی بــه عقــب ... گــاهـی گـامـی بــه جـلــو !

http://s5.picofile.com/file/8123484818/boy_couple_cute_girl_night_shadow_Favim_com_45060.jpg

بــیــسـتــــ و یـــکـــ ماهه شـــدن عشـقـــمـــون مــبـــارکــــ

 

date: 93/02/30time : 13 by : ܓ✿رُز فیــــروزه ایـہ عـِشقَـ❤ـمـــܓ✿|